Bursluluk Sınavına Nasıl Çalışılır? 2024 İOKBS Tüyoları

İOKBS, diğer adıyla bursluluk sınavı milyonlarca öğrencinin katıldığı bir sınavdır. Sınava katılan öğrencilerin amacı eğitim bursu imkanından faydalanmaktır. Birçok öğrencinin sınava çalışırken yaşadığı en büyük problem ders çalışma sistemini oturtamamış olmasıdır. Bu yüzden öğrenciler en çok, bursluluk sınavına nasıl çalışılır gibi yönlendirme ihtiyacı içeren sorular yöneltiyor.

Her öğrencinin verimli olduğu bir çalışma sistemi vardır. Bu sitemi yakalayabilmek için öğrencinin kendisini yeterince tanıması gerekir. Örneğin, bir öğrenci sosyal bilgiler dersini yazarak çalıştığında daha başarılı olduğunu fark ediyor, diğeri ise okuyarak konuyu anladığını söylüyor. Bu yüzden sizler çalışma sisteminizi belirlerken ilk önce kendinizi tanımalısınız.

Diğer bir gözden kaçan nokta ise sınav bilincidir. Öğrenciler bu sınava neden çalıştığını bilmelidir. Amaçsız bir şekilde test çözmek sınava olan odağı azaltacaktır. Ayrıca planlı çalışmak için finalde neyi elde edeceğini bilmelidir öğrenci.

Eski adıyla Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olarak bilinen bu sınav, günümüzde kazanan öğrencilerin belirlenen oranlarda burs kazanmasına yardımcı oluyor. Peki İOKBS sınavına nasıl çalışılır?

İOKBS Kazanmak İçin Ders Çalışma Programı

İOKBS kazanmak için ders çalışma programı aslında tüm sınavlar için olduğu gibi titiz ve takip edilecek şekilde olmalıdır. Öğrencilere farklı alanlardan toplamda yüz sorunun sorulduğu bu sınav, farklı disiplinleri bir araya getirdiği için bütünlüklü bir çalışma yapmanın önemi oldukça büyüktür. Aynı zamanda sınav süresi de 120 dakika olarak belirlendiğinden sadece soruları doğru yanıtlamak değil ayrıca soruların zamanında yanıtlanması da önemlidir. Sınava hazırlanırken de zaman tutmak yararlı olacaktır.

İOKBS’ye planlı şekilde çalışmak mutlaka istenen sonuçları almaya yardımcı olacaktır. Planlı çalışma sistemi herkes tarafından bilinen ancak ne yazık ki çok az öğrenci tarafından uygulanan bir şey. Sınav, bilgi odaklı olmasına rağmen aynı zamanda akıl yürütme becerilerini de ölçmektedir. Bu yüzden öğrencinin konular hakkında ne kadar çok bilgisi olursa benzer soruları da akıl yürüterek çözme olasılığı bulunacaktır.

İOKBS’de çıkan sorular müfredat kapsamındaki konulardır. Bu yüzden sınava hazırlık sürecini zorlaştırmamak için müfredat dışında olan konulara çalışılmamalıdır. Bu kapsamda sınav bilinci yine devreye giriyor. Bir sınava çalışmadan önce o sınav hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak çok önemlidir.

Bursluluk Sınavı Örnek Çalışma Programı

Aşağıda örnek olması amacıyla 5. sınıf öğrencilerine yönelik haftalık konu dağılımına göre oluşturulmuş bursluluk sınavı ders çalışma programını görebilirsiniz. Sizler de derslerin içeriğine göre bu şekilde program hazırlayarak çalışabilirsiniz. Bursluluk sınavına nasıl çalışılır sorusunu soran öğrenciler için verilecek en güzel örneklerden biri de bu şekilde hazırlanan programlardır.

bursluluk sınavı ders çalışma programı
bursluluk sınavı ders çalışma programı

Genel olarak bursluluk sınavını kazanmak için ders çalışmaya yönelik yapılacaklar şu şekilde sıralanabilir;

 • Öğrencinin İOKBS’yi neden kazanması gerektiğini anlaması gerekir. En önemli nokta burası olduğundan velisi ya da öğretmenleri tarafından sınavın önemi kendisine anlatılmalıdır. Şayet sınavın önemi kendisince yeteri kadar anlaşılmazsa bu durumda sınava hazırlanma motivasyonu da düşük kalacaktır.
 • Ders çalışma programı oluşturmak için günlük programlamaya çok dikkat edilmelidir. Bu kapsamda da uyku saatlerinin düzenli olması, yemek saatlerinin aksatılmaması önemlidir. Sağlıksız bir bünyenin verimli çalışmasını bekleyemeyiz.
 • Çok ders çalışmak verimli ders çalışmak anlamına gelmez. Bu yüzden ders çalışırken en verimli olan saatler ayarlanmalıdır. Verimlilik saati her öğrenciye göre değişeceği için herkese “günde 4 saat” veya “günde 6 saat” gibi süreler söylenemez. Öğrencinin mevcut bilgisi, çalışma motivasyonu ve çalışma ortamı verimlilik saatlerini belirleyecektir.
 • Sınavda süre olduğu için ders çalışma esnasında, özellikle soru çözerken mutlaka zaman tutulmalıdır. Soruların ne kadar sürede çözüldüğü hesaplanarak buna göre hızlanılmalıdır. Birçok öğrenciden “zaman yetseydi hepsini çözerdim” gibi bir teselli duyuyoruz. Bunun yaşanmaması için testleri ve deneme sınavlarını çözerken gerçek bir sınav simülasyonu yaşamak olumlu etkiler sağlar. Bunun için ders çalışılacak ya da test çözülen ortamın sessiz olması, süre tutularak soru çözülmesi gerekir.

Farklı eğitim kurumları tarafından deneme amaçlı yapılan İOKBS deneme sınavı gibi etkinliklere katılım sağlanmalıdır. Bursluluk sınavına nasıl çalışılır sorusuna cevap ararken deneme sınavlarının önemini de iyi kavramak gerekir. Deneme sınavlarından kaç puan aldığınızı hesaplamak isterseniz bursluluk puan hesaplama robotunu kullanabilirsiniz.

Derslere Göre İOKBS’ye Çalışmak

bursluluk kazanma taktiği
bursluluk kazanma taktiği

İOKBS’ye hazırlık programı oluşturmak için derslere göre vakit ve konu belirleme yapılmalıdır. Özellikle zorlanılan ve eksiklik bulunan derslere daha fazla önem verilmelidir. Sınavda derslere göre çıkan soru dağılımının da bilinmesi verimli çalışma oluşturmaya yardımcı olacaktır.

Bursluluk Sınavı Soru Dağılımları

5.6.7 ve 8. Sınıf İOKBS Soru Dağılımı

Sıra NoDers AdıSoru Sayısı
1Türkçe 25
2Matematik 25
3Fen Bilimleri 25
4Sosyal Bilgiler 25
iokbs soru dağılımı

9.10 ve 11. Sınıf İOKBS Soru Dağılımı

Sıra NoDers AdıSoru Sayısı
1Türk Dili ve Edebiyatı25
2Matematik25
3Fen Bilimleri ( Fizik, Kimya, Biyoloji )25 
4Sosyal Bilimler ( Tarih, Coğrafya, Din ve Ahlak Bilgisi)25 
lise İOKBS soru dağılımı

İOKBS Türkçe Testine Çalışmak

Bursluluk sınavına nasıl çalışmak gerekir?
Bursluluk sınavına nasıl çalışmak gerekir?

İOKBS Türkçe çalışma taktiği için özellikle üzerinde durulması gereken konular;

 • Sözcük ve cümlede anlam
 • Parçada anlam
 • Parçada yapı
 • Deyim ve atasözleri

Özellikle parçada anlam yani paragraftan okuduğunu anlama bu sınavda önemli bir yer tutmaktadır. Paragraf sorularına konu anlatımı kitaplardan çalışmak pek olanaklı değildir. Bunun yerine bolca soru çözmek, hikaye ve roman okumak daha hızlı şekilde paragrafta anlatılmak istenin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Bunun yanında Türkçede dilbilgisi soruları da çıkar. Ses olayları, ekler, noktalama işaretleri ve söz sanatlarına da çalışılmalıdır.

Bu kapsamda Türkçe dersine çalışmak için;

 • Bolca soru çözmek, farklı soru tiplerini görmek açısından yararlıdır.
 • Eş anlamlı gibi ifadeler gibi ifadeleri günlük yaşamda cümle içinde kullanın.
 • Yazım ve noktalama işaretlerine kendi kullanımınızda da dikkat edin.

İOKBS Matematik Testine Çalışmak

İOKBS matematik dersine nasıl çalışılır
İOKBS matematik dersine nasıl çalışılır?

İOKBS matematik öğrencilerin en çok zorlandıkları alanların başında geliyor. Sayısal becerilerin ölçüldüğü bu alanda matematik konularının yanında geometri soruları da yer alıyor.

 • Doğal sayılar
 • Kesirler
 • Yüzdeler
 • Üçgen ve dikdörtgenler
 • Veri işleme
 • Uzunluk ve zaman ölçümü
 • Geometrik cisimler bu alanda sorulan soru tiplerini oluşturmaktadır.

Matematik pek çok öğrencinin zorlandığı ancak sınavda puan açısından tayin edici olan bir alan. Matematik konularının anlaşılması sonrasında mutlaka farklı soru tarzlarının görülmesi için çok sayıda soru çözülmelidir. Bu soruların çözümlü olması da önemlidir. Böylece sorunun çözüm mantığı daha iyi şekilde anlaşılabilir. Özellikle İOKBS matematik video anlatımlı dersler seyredilerek soru çözüm mantığının daha net anlaşılması gerekir. Daha önceden çalışılan konuların da sınava yakın olarak tekrar edilmesi yine önemlidir.

İOKBS Fen Bilimleri Testine Çalışmak

bursluluk sınavı fen bilimleri dersine nasıl çalışılır
bursluluk sınavı fen bilimleri dersine nasıl çalışılır?

İOKBS fen testine çalışmak da yine pek çok öğrencinin zorlandığı derslerden birisini oluşturuyor. Fen testi de sınavda puan açısından tayin edici alanlardan birisi. Dolayısıyla bu alanda ne kadar çok doğru soru çözerseniz alacağınız puan da o kadar yüksek olacaktır. Fen dersine de tıpkı matematikte olduğu gibi sürekli tekrar yaparak, konuları pekiştirerek, çözümlü video içerikler seyrederek hazırlanabilirsiniz.

İOKBS Sosyal Bilgiler Testine Çalışmak

İOKBS sosyal bilgiler dersine nasıl çalışılır?
İOKBS sosyal bilgiler dersine nasıl çalışılır?

Diğer alanlara göre öğrencilerin daha kolay yapabildiği sosyal bilgiler alanı sözel becerilere dayandığı için bilgiler ezberci bir yaklaşım yerine soruların arkasında yatan mantık anlaşılarak çözülmelidir. Bunun için de hem okuldaki dersler iyi dinlenilmeli hem de ders çalışma esnasında konular mutlaka özet haline getirilerek önemli yerleri not edilmelidir.

Kazanan öğrencileri incelediğimizde özellikle sözel derslerde bol konu tekrarı ve yazarak çalışma sistemini uyguladıklarını görüyoruz. Eğer yazarak çalışmak sizi yormayacaksa en verimli ders çalışma tekniklerinden biridir. Ayrıca yazdıklarınızı yüksek sesle tekrar etmek ve okumak bilginin oturmasına katkı sağlar.

Çıkmış Bursluluk Sınavı Soruları İndir

Daha önce çıkmış İOKBS sorularını çözmek, sınav soru tiplerini görmeniz açısından oldukça faydalı olacaktır. Bu yüzden yapılan son sınavın kitapçık linklerini aşağı bırakıyoruz. Kitapçıklar MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Son Olarak Unutmayın!

İOKBS’ye çalışmak için düzenli bir çaba gösterirseniz karşılığını alabilirsiniz. Bu yüzden tüm sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da yeteri kadar ders çalışma göstermediyseniz mucize beklememelisiniz. Konulara çalışmayı son haftalara bırakmak yerine en az 4 – 5 ay öncesinde çalışmaya başlamanız günde 1 – 2 saat gibi süreler ayırarak sınava hazırlanmanızda yardımcı olacaktır.

Küçük bir bilgi notu ile yazımızı sonlandıralım, 2024 itibariyle bursluluk sınavında başarılı olan bir öğrenci 830 TL eğitim bursu almaktadır.

Bir rehber niteliğinde olan bu yazıyı buraya kadar okuduysanız bursluluk sınavına nasıl çalışılır sorunuza yanıt bulduğunuzu umuyorum. Daha önce DGS Çalışma Programı Nasıl Olmalı konusunda yazdığımız yazı oldukça beğenilmiş, programı kullanan öğrencilerin başarılı olduğunu görmüştük. Sorularınız ve önerileriniz için lütfen yorum yapınız.

İyi konuyu paylaşmak ister misin?

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir